מלון - שקית 2 ק"ג

מחיר: 34   ₪38
מלון קפוא קלוף וחתוך לקוביות.