מלון - שקית 2 ק"ג

מחיר: 32  
מלון קפוא קלוף וחתוך לקוביות.