מלון - שקית 1 ק"ג

מחיר: 21  
מלון קפוא קלוף וחתוך לקוביות.